Publicerad: 2014-10-01 12:56 | Uppdaterad: 2017-10-13 16:43

Lena von Koch vid sektionen för arbetsterapi blir ny lärarrepresentant i konsistoriet för 2015-2017

På tisdagen den 30 september kl. 15:00 avslutades valet av tre lärarrepresentanter till konsistoriet, Karolinska Institutets universitetsstyrelse. Valresultatet är nu fastställt och de tre som valts till dessa uppdrag för mandatperioden 2015-01-01 till 2017-12-31 är

Lena Von Koch, som är lärare och forskare vid sektionen för arbetsterapi. Lena är också studierektor vid Nationella forskarskolan i vårdvetenskap och programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap.

De övriga två valda är Elias Arnér (MBB) och Anna Karlsson (LABMED).