Publicerad: 2016-10-12 13:13 | Uppdaterad: 2016-10-12 14:06

Lena von Koch blir senior professor – höll föreläsning på temat övergångar

Den första november i år går Lena von Koch, professor inom hälso- och sjukvårdsforskning, i pension och blir senior professor vid Karolinska Institutet (KI). På tisdagen den 11 oktober höll hon en föreläsning på temat ”transitions” där hon berättade om några av de övergångar hon har upplevt under sin karriär.

Lena von Koch blir senior professor den 1 november 2016 och gav i samband med detta en föreläsning på temat "övergångar". Foto: Selma Wolofsky, NVS, Karolinska InstitutetFörra veckan fyllde Lena von Koch 67 år, och den 1 november i år går hon i pension. Men det betyder inte att hon slutar arbeta. Bland annat kommer hon fortsätta att undervisa samt att driva frågor kring den akademiska anknytningen inom hälsoprofessionerna vid Karolinska universitetssjukhusets nya organisation.

– De säger att man ska ha balans i livet. Min balans har alltid varit att arbeta mycket och det har passat bra för mig, berättade Lena von Koch under föreläsningen.

Lena von Koch tog sjukgymnastexamen vid KI 1970. Efter det fortsatte hon att utbilda sig i USA, och har under sin karriär arbetat såväl kliniskt som med forskning och utbildning. Hon disputerade år 2000, och utnämndes till professor vid KI 2011.

Forskning med patienten i centrum

Många dök upp för att lyssna till hennes föreläsning, i vilken hon berättade om några av de övergångar som har påverkat hennes karriär och arbetsliv. Bland annat berättade hon om sitt avhandlingsarbete om rehabiliteringsvård av strokepatienter på sjukhus kontra i hemmet.

Vid köksbordet, i hemmets trygghet, blir samtalet mellan patient och vårdteam annorlunda än på en sjukhusavdelning. I hemmet är det lättare för patienten att vara aktiv, uttrycka önskemål och därmed påverka sin rehabilitering – en skillnad som kan ha avgörande betydelse för patientens liv.

De strokepatienter som rehabiliterades i hemmet visade sig bli mer oberoende av hjälp av andra i vardagslivets aktiviteter och fick i mindre utsträckning en försämring av livskvaliteten flera år efter interventionen. Forskningsresultaten ledde så småningom till nya rekommendationer i de nationella riktlinjerna för strokesjukvård.

– Men fortfarande så har inte kunskap inom detta område implementerats fullt ut i vården, och nu fokuserar vår forskning mycket på hur vi kan möjliggöra det. Det skulle både ge ett bättre resultat för patienten och minskade kostnader för vården och samhället, säger Lena von Koch.

Lyfter sina medarbetare

Sedan 15 år tillbaka är Lena von Koch verksam vid sektionen för arbetsterapi vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Under föreläsningen tackades hon av NVS:s prefekt Maria Eriksdotter och av Eric Asaba och Ann-Helen Patomella, sektionschef respektive ställföreträdande sektionschef vid arbetsterapi.

Från vänster: Eric Asaba, Lena von Koch, Maria Eriksdotter, Ann-Helen Patomella. Foto: Selma Wolofsky, NVS, Karolinska Institutet.Maria Eriksdotter framhöll bland annat vilken god förebild Lena von Koch är och att Lena visar mycket gott ledarskap genom att lyfta sina medarbetar och hjälpa dem att lyckas.

I samband med ett efterföljande mingel var det också flera kollegor, bland annat från sektionen för fysioterapi, som passade på att hålla tal och tacka Lena von Koch.

I och med att von Koch nu går i pension så avslutar hon flera av sina uppdrag. Bland annat uppdragen som studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV), Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFOV) och Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V).