Publicerad: 2015-06-12 15:11 | Uppdaterad: 2015-09-07 15:17

Lena Nilsson Wikmar ny Professor i fysioterapi med inriktning mot utbildning

Lena Nilsson Wikmar blir Professor i Fysioterapi med inriktning mot utbildning, vid NVS med början den 15 juni 2015.

– Det känns fantastiskt. Jag är mycket glad över att professuren är inriktad mot utbildning som är min starka sida, säger lena Nilsson Wikmar.

NVS gratulerar henne stolt och ser fram emot att följa hennes fortsatta utveckling och bidrag till verksamheten vid institutionen.

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se