Publicerad: 2014-10-13 09:55 | Uppdaterad: 2014-10-16 10:40

Lena Nilsson-Wikmar är utsedd till ny ordförande i KIs Pedagogiska Akademi

Styrelsen för utbildning har beslutat att utse Lena Nilsson-Wikmar till ny ordförande i KIs Pedagogiska Akademi från och med 2014-10-06.

Karolinska Institutets pedagogiska akademi instiftades 2011 i syfte att uppmärksamma excellenta pedagogiska insatser vid KI och skapa ett nätverk av lärare med särskilt engagemang för pedagogiska frågor.

Lena Nilsson-Wikmar är grundutbildningsansvarig vid NVS och forskare vid sektionen för fysioterapi.