Publicerad: 2022-09-02 14:15 | Uppdaterad: 2022-09-02 14:15

Ledningsinfo vid institutionen för odontologi och universitetstandvården

För att möta olika behov kommer informationen från ledningen ges både via mötesform, via ett nyhetsbrev med länkar till Medarbetarportalen där alla nyheter kommer finnas digitalt.

Viss information kommer såklart även fortsättningsvis att delas via andra möten och via era chefer.