Publicerad: 2023-02-23 09:36 | Uppdaterad: 2023-02-23 10:18

Ledarskapskurs för forskargruppsledare i höst

I höst startar ”Ledarskapskurs för forskargruppsledare och teamledare”. Syftet är att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå. Ansök senast 15 april.

Syftet med kursen förstärka deltagarnas kunskap i akademiskt ledarskap genom att lära sig verktyg och förhållningssätt som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning. Du som deltagare får också en unik möjlighet att bredda ditt nätverk på KI.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskargrupp- och teamledare med minst två medlemmar i sin grupp.

Omfattning

Kursen startar 14-15 september och avslutas 18 april 2024, med flera seminarier och gruppträffar emellan.

Kursen ges på engelska.

Kursen arrangeras av Enheten för Undervisning och Lärande (UoL).
Välkommen att söka till en spännande kurs! 

Kontakt

Gabrielle Paulsson-Berne Pedagogisk utvecklare
52483472