Publicerad: 2014-10-01 10:21 | Uppdaterad: 2014-11-06 16:08

Ledare i NEJM

I veckans nummer av the New England Journal of Medicine [2 oktober] skriver professor Jonas Ludvigsson en editorial (ledare) tillsammans med professor Peter HR Green från Columbia University i New York.
I ledaren diskuterar Ludvigsson och Green två randomiserade prövningar vilka belyser sambandet mellan ålder för glutenintroduktion, amningsduration och risk för celiaki (glutenintolerans) i barndomen. De två studierna anförda av Vriezinga et al samt Lionetti et al påvisade inga samband mellan vare sig amningslängd, eller ålder för glutenintroduktion och risk för senare celiaki. Bristen på samband motsäger flera tidigare fallkontroll-studier men är i linje med ett par större kohortstudier från senare år. Bristen på samband kan komma att påverka dagens rekommendationer för spädbarnsuppfödning i Sverige och övriga västvärlden.