Publicerad: 2014-02-18 11:08 | Uppdaterad: 2014-02-18 13:07

Ledare i BMJ: För mycket mammografi

Ledare i BMJ skriven av Mette Kalager, Hans-Olov Adami och Michael Bretthauer: "Long term follow-up does not support screening women under 60".

Med anledning av artikeln: "Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial" av Anthony B Miller, Claus Wall, Cornelia J Baines, Ping Sun, Teresa To, Steven A Narod.