Publicerad: 2013-01-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Lars Klareskog får Crafoordpriset i polyartrit 2013

[NYHET 2013-01-17] Lars Klareskog, professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, har fått Crafoordpriset i polyartrit 2013 som delas ut av Kungl Vetenskapsakademien.

Lars Klareskog
Foto: Jan-Olav Wedin

Lars Klareskog får priset tillsammans med Peter K. Gregersen, The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA, och Robert J. Winchester, Columbia University, New York, NY, USA, "för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit".

Prissumman på 4 miljoner svenska kronor delas lika mellan pristagarna. Utdelningen hålls den 2 maj 2013 på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Då närvarar även H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.