Publicerad: 2008-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Lars Klareskog får Carol Nachman-priset

Lars Klareskog mottog det prestigefyllda priset vid en ceremoni i Wiesbaden, Österrike

Lars Klareskog mottar Carol Nachman-priset
Lars Klareskog, i mitten, mottar priset i Wiesbaden.

Carol Nachman-priset är ett av världens mest ansedda priser inom reumatologi.

Lars Klareskog är professor vid institutionen för medicin, enheten för reumatologi, KI samt är verksam vid reumatologikliniken på Karolinska universitetsjukhuset, Solna.