Publicerad: 2022-10-05 11:45 | Uppdaterad: 2022-10-14 14:50

Lars I Eriksson tilldelas Franz-Koehler Inflammation Award 2022

Professor och överläkare Lars I Eriksson vid institutionen för fysiologi och farmakologi får Franz-Koehler Inflammation Award 2022. Lars tilldelas priset för framgångsrik forskning inom patofysiologi, profylax och behandling av inflammatoriska tillstånd inom perioperativ medicin.

Bild på Lars I Eriksson under ceremonin

Lars, kan du berätta hur det känns att ha fått priset?  

– Jag är givetvis oerhört glad och tacksam för priset.  Arbetet hade aldrig kunnat genomföras utan det goda samarbete med andra grupper och kompetenser som byggts upp under en lång rad av år. Det är viktigt att poängtera att forskning bygger på lagarbete.

Vad är din forskning främst inriktad på? 

– Ett rutinmässigt kirurgiskt ingrepp kan hos vissa patienter tyvärr leda till långvariga störningar i kognitiv förmåga som i vissa enstaka fall kan bli permanent. Vi har under många år med hjälp av experimentella och kliniska metoder i detalj kartlagt de mekanismer som styr och reglerar dessa effekter på hjärnan av kirurgi. Här har vi kunnat visa att det inflammatoriska svaret på kirurgi spelat en central roll i uppkomsten av långvariga kognitiva störningar, något som vi visat är intimt kopplat till neuroinflammatoriska förändringar och den individuella regleringen av inflammation.

Hur har din forskning i stort påverkat patienterna? 

– Vi kommer bättre identifiera riskpatienter och med nyvunna kunskap om mekanismerna, implementera nya sätt att förhindra denna komplikation.

Hur delades priset ut?

– Priset delades ut via en ceremoni under German Society of Anesthesiology and Intensive Care (DGAI) mötet i Berlin den 14 september, var jag även höll en föreläsning innan öppningsceremonin.