Publicerad: 2015-02-20 08:46 | Uppdaterad: 2015-02-20 08:47

Lärosäten ska få större insyn enligt förslag om kvalitetssäkring

I väntan på riksdagsbeslut om ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning arbetar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vidare med metodutvecklingsarbete utifrån tidigare erfarenheter.

Utbildningsdepartementet har aviserat att det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som Harriet Wallberg tagit fram ska skickas ut på remiss under början av året.

UKÄ skriver i sitt nyhetsbrev att man bland annat tittat på hur kvalitetssäkring görs i andra länder. Man har också prioriterat ökad transparens under granskningarna och tagit hänsyn till önskemålet från högskolor och universitet att få komma med synpunkter på granskningsresultatet före beslut.

– Sverige har tidigare fått kritik för att lärosäten inte har en formell möjlighet att överklaga UKÄ:s beslut. Systematisk och löpande kommunikation under utvärderingens gång skulle kunna gynna processen och vi vill titta närmare på hur det skulle kunna gå till i praktiken. Dialog med lärosätena är en viktig fråga för UKÄ, säger Tomas Egeltoft, projektledare inom metodutveckling vid UKÄ.

Läs hela intervjun på UKÄ:s webbplats.