Publicerad: 2015-08-27 13:11 | Uppdaterad: 2015-10-14 22:32

Läraren och forskaren Lena Marions får etikpriset 2015

Karolinska Institutets etikpris 2015 går till Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi och universitetslektor vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS).

Karolinska Institutets etikpris delas ut varje år till en person eller grupp som är verksam vid KI och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet. Pristagare utses av Karolinska Institutets etikråd.

Lena Marions forskning rör främst sexuell och reproduktiv hälsa vilket omfattar bland annat metoder för familjeplanering och abort samt gynekologisk cancer och sexuellt överförbara infektioner. Hennes forskningsprojekt har även bedrivits i Bangladesh, Iran, Laos och Ukraina. Ett konkret resultat av ett Lena Marions doktorandprojekt i Laos har medfört att kvinnor nu erbjuds undersökning för förekomsten av cellförändringar i allt större omfattning. Hon har tidigare arbetat för Världshälsoorganisationen, WHO, med utveckling av säkra abortmetoder och är idag också medlem av WHO:s expertpanel för rekommendation av säkra och effektiva preventivmetoder.

– Lena Marions står upp för kvinnan, framförallt i frågan om aborträtt, säger Niels Lynöe, ordförande i etikrådet vid Karolinska Institutet. Hon har också lyft fram flera etiskt viktiga frågor i den offentliga debatten, till exempel frågan om preventivmedelsförskrivning till unga kvinnor. Dessutom har hon arbetat mycket aktivt för att integrera etikundervisningen i läkarprogrammet med gynekologi, pediatrik och klinisk genetik.

Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder. Priset utdelas vid Karolinska Institutets installationshögtid i Aula Medica den 15 oktober 2015.

Mer om etikpriset på ki.se.