Publicerad: 2023-10-06 13:30 | Uppdaterad: 2023-10-16 16:01

Lärare sökes till fokusgrupper om digital färdighetsträning

Projektet CaseLab ska göra det möjligt för dig som undervisar att hämta inspiration och material för digital färdighetsträning. Vi söker nu lärare och andra intresserade från alla KI:s utbildningsprogram för inspel och möjlighet att forma arbetet.

Illustration av händer som håller varann.
Illustration: Henrika Florén/DALL·E2.

Under 2023 pågår arbete med en resurs i Canvas för studenter, CaseLab, som ett komplement till befintliga färdighetsträningsmiljöer. Huvudmålet är att stödja studenter i deras träning av kärn- och generiska kompetenser. Vi skapar en spegelresurs för lärare (CaseLab lärare) som ska ge pedagogisk inspiration och gör det möjligt att kopiera in material till befintliga kurser.

För utformning, logik och material behöver vi samverka med och få bidrag från dig som undervisar.

Du behövs i fokusgrupp

Om du är intresserad av att diskutera och påverka KI:s utveckling av digitala miljöer för färdighetsträning och kan tänka dig att bidra med tankar, idéer och material är du välkommen att delta i våra fokusgrupper. Vi genomför en serie möten under hösten 2023.

Träffarna är ett digitalt samtal i grupp för att för att ge inblick i projektet och en möjlighet att forma och påverka innehållet. Syftet är också att diskutera det centrala begreppet färdighetsträning.

Datum

Alla intresserade är välkomna till ett eller flera av dessa möten.

  • 25 oktober kl. 13:00-14:00, 14:15- 15:15 och 15:30-16:30
  • 9 november kl. 11:00-12:00 och 13:00-14:00

Mer om projektet

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) genomför under 2023 del två (CaseLab) av det större projektet "Utveckling av digitala miljöer för färdighetsträning." Projektet är ett uppdrag från Kommittén för utbildning (KU).

Att samla in erfarenheter från lärare och studenter är viktigt för att utveckla CaseLab till en relevant plattform. Intressent-/fokusgrupper utgör därför en central del av projektets vidare arbete.

Kontakt

Profile image

Henrika Florén

Pedagogisk Utvecklare
Profile image

Marie Bergström

Anknuten till Undervisning/Handledning