Publicerad: 2022-08-26 09:38 | Uppdaterad: 2022-09-15 11:46

Lärare på CLINTEC - sista dagen för ansökan om fristående kurser är 1 september 2022

Lärare och studenter
Foto: Getty Images

Ansökan om kurstillfälle för fristående kurs läsåret 2023/2024

Sista dagen för ansökan om fristående kurser är 1 september, för mer information och ansökningsblankett se ansökan om att ge fristående kurs