Publicerad: 2024-06-05 14:56 | Uppdaterad: 2024-06-05 17:26

Lärare eller intresserad av utbildningsfrågor? Registrera dig till KI:s utbildningskongress 2-3 oktober!

Grafisk bild av vågor, Educational Congress2024.
Illustration: KI.

KI:s utbildningskongress 2-3 oktober vänder sig till dig som involverad i undervisning på KI, möter studenter eller är intresserad av utbildningsfrågor. Platsen är campus Solna och i år fokuserar vi på temat "Exploring the Human Dimensions of Education". Registrera dig nu!

Vi är glada att kunna välkomna Gabrielle Finn och Lucy Glendinning som några av talarna på utbildningskongressen.

Dag två finns ett halvdagsspår särskilt för dig som involverad i verksamhetsintegrerat lärande, "Bedömning och återkoppling i klinik". Den punkten är möjlig att delta i på plats eller digitalt. Övrigt innehåll är på plats i Solna.

Ur programmet

  • The Human Touch: Integrating Humanities into Healthcare teaching and research - Gabrielle Finn
  • Art, humanities and health professions education: two skills based workshops - Jonas Nordquist och Lucy Glendinning
  • MedEd research in Sweden and Norway, where are we and what may be next? Terese Stenfors, Monika Kvernenes och Samuel Edelbring

Programmet fortsätter att formas under våren och sommaren. 

Workshoppar

Längre fram kommer du att få mejl med information om hur du kan välja workshoppar att delta i.

Deltagare och miljöer på KI:s utbildningskongress 2022.
Utbildningskongressen 2022. Foto: Louise Grännsjö.

Om utbildningskongressen

Utbildningskongressen ordnas vartannat år på Karolinska Institutet, för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI. 

Dagen arrangeras av Undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Kommittén för forskarutbildning.