Publicerad: 2021-09-10 13:35 | Uppdaterad: 2021-10-19 14:52

Lär dig skriva populärvetenskapligt och medverka i The Conversation

Vill du som forskare nå ut med din kunskap till en bredare internationell publik? Då kan nyhetssajten The Conversation vara rätt kanal. KI har sedan årsskiftet ett samarbete med The Conversation som även innefattar träningstillfällen för att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt. Nu finns möjlighet att anmäla sig till höstens tillfälle. Förtur ges till disputerade forskare eller doktorander i slutet av sin utbildning.

The Conversation är en politiskt obunden nyhetssajt där akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg inom sina expertområden. Sajtens redaktörer erbjuder signifikant stöd i utformningen av artiklarna och arrangerar även workshops för forskare som vill medverka. Dessa syftar till att öka förståelsen för vad som karakteriserar en bra nyhetsartikel och ge deltagarna möjlighet att träna på att pitcha den egna forskningen i korta intresseväckande texter.

Delta i en workshop

Anmäl intresse att delta i The Conversations workshop via e-post till the-conversation@ki.se. Nästa tillfälle ges den 23 november kl 13.30-16.00 via Zoom (deadline för anmälan är den 9 november) . Deltagandet är begränsat till max 20 personer. Förtur ges till disputerade forskare eller doktorander i slutet av sin utbildning. Om du anmält dig och skulle få förhinder, meddela oss gärna så snart som möjligt så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Skriv för The Conversation

Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se om du är intresserad av att skriva för The Conversation. Inkludera kontaktinformation, en kortfattad beskrivning av dig och ditt expertområde samt vilka ämnen du är intresserad av att skriva om. KI:s forskningskommunikatörer samarbetar med sajtens redaktörer för att hitta lämpliga experter i dagsaktuella frågor. Ju mer vi vet om dig innan, desto snabbare och träffsäkrare kan vi vara.

Mer information om hur det går till att skriva för The Conversation hittar du på medarbetarportalen under kommunikationsstöd: Nyhetsplattformen The Conversation.