Publicerad: 2021-01-18 14:39 | Uppdaterad: 2021-02-25 11:25

Lär dig skriva populärvetenskapligt och medverka i The Conversation

Vill du som disputerad forskare nå ut med din kunskap till en bredare internationell publik? Då kan nyhetssajten The Conversation vara rätt kanal. KI har sedan årsskiftet ett samarbete med The Conversation som även innefattar träningstillfällen för att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och skriva populärvetenskapligt. Nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens tillfällen.

The Conversation är en politiskt obunden nyhetssajt där akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg inom sina expertområden. Sajtens redaktörer erbjuder signifikant stöd i utformningen av artiklarna och arrangerar även workshops för forskare som vill medverka. Dessa syftar till att öka förståelsen för vad som karakteriserar en bra nyhetsartikel och ge deltagarna möjlighet att träna på att pitcha den egna forskningen i korta intresseväckande texter.

Skriv för The Conversation

Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se om du är intresserad av att medverka. Inkludera gärna en kortfattad beskrivning av dig och ditt expertområde samt vilka ämnen du är intresserad av att skriva om. Skicka gärna med kontaktinformation. KI:s forskningskommunikatörer samarbetar med sajtens redaktörer för att hitta lämpliga experter i dagsaktuella frågor. Ju mer vi vet om dig innan, desto snabbare och träffsäkrare kan vi vara.

Mer information om hur det går till att skriva för The Conversation hittar du på medarbetarportalen under kommunikationsstöd: Nyhetsplattformen The Conversation.

Delta i en workshop

Anmäl intresse att delta i en av The Conversations workshops via e-post till the-conversation@ki.se. Det finns möjlighet att anmäla sig till ett av två tillfällen: den 16 mars (deadline för anmälan är den 1 mars) eller den 4 maj (deadline för anmälan är den 19 april). Båda tillfällena hålls kl 13.30-16.00 via Zoom. Deltagandet är begränsat till max 16 personer och först till kvarn gäller. Om du anmält dig och skulle få förhinder, meddela oss gärna så snart som möjligt så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.