Publicerad: 2013-07-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Långsiktig finansiering till forskningsprojekt på SciLifeLab

[NYHET 2013-07-16] Läkemedelsföretaget AstraZeneca annonserar i dag sitt stöd till tio forskningsprojekt vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Sju av dessa projekt drivs av forskningsledare från Karolinska Institutet och resterande från Uppsala universitet.

- Det är oerhört glädjande att så många som sju KI-projekt tilldelats stöd. Det visar på en stor styrka i KIs forskning, inte minst den som redan nu är nära knuten till SciLifeLab, säger dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren.

SciLifeLab är en nationell svensk plattform för genomik, proteomik, metabolomik, bioinformatik och bioimaging som de fyra universiteten Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala Universitet är huvudmän för.

De tio projekten som nu får stöd av AstraZeneca har efter utvärdering av experter valts ut bland totalt 120 högkvalitativa ansökningar från forskargrupper anknutna till SciLifeLab och de anknutna lärosätena. Projekten kommer att starta under hösten och avser att öka förståelsen om molekylära mekanismer kring tumörsjukdomar, hjärtsvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar, astma och KOL, samt nervsystemets sjukdomar och stamcellsbiologi.

- Detta är ytterligare ett led i den satsning som AstraZeneca gör på akademisk forskning i Sverige. Det nära samarbete som vi nu etablerar med AstraZeneca är mycket spännande, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Syftet är att stödja translationell forskning där de avancerade tekniska plattformarna vid SciLifeLab används i kliniska frågeställningar.

De projekt som leds av KI men som också inkluderar forskare från andra lärosäten, är följande:

  • An integrated approach to disease understanding and the development of predictive models in asthma, allergies and COPD - A Proposal for an extended concerted action by CfA.(Sven-Erik Dahlén)
  • AstraZeneca Portfolio Smart Trials Pipeline Development Proposal. (Olle Sangfelt)
  • DIfferential Response by INtra Tumour Heterogeneity (DIRINTH). (Thomas Helleday)
  • Genomic and metabolomic fingerprint of skeletal muscle insulin resistance and the adaptive response to exercise in Type 2 diabetic (T2D) patients. (Juleen R Zierath)
  • Heart Failure Preserved and Reduced Ejection Fraction Epidemiological Regional Study in Stockholm (PREFERS Stockholm). (Cecilia Linde & Hans Persson)
  • Modeling neuronal disease using induced pluripotent stem cells (iPSC) for biomarker identification and drug development. (Anna Falk)
  • Multiple sclerosis-A systematic integration of clinical, biomarker, genetic and epidemiological data for the definition of disease pathogenesis and therapeutic targets. (Tomas Olsson)

SciLifeLab drivs med stöd från den svenska regeringen. AstraZeneca beslutade 2012 att investera 5-10 miljoner USD per år i 5 år i olika forskningsprojekt tillsammans med SciLifeLab.

För frågor, kontakta: