Publicerad: 2022-10-12 16:10 | Uppdaterad: 2024-03-21 11:07

Läkemedelstransport med kroppsegna blåsor

Att transportera läkemedel till rätt plats i kroppen, och in i rätt celler, är en svår utmaning. Samir EL Andaloussi forskar om hur så kallade exosomer, små blåsor som naturligt sköter transporter mellan celler, kan användas för denna uppgift.

Samir EL Andaloussi i byggnaden Ana Futura.
Samir EL Andaloussi är professor vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

– Jag forskar om sätt att transportera nya terapier i kroppen med hjälp av så kallade exosomer – små vätskeblåsor som celler utsöndrar naturligt. Dessa har förmågan att binda till en viss cell och tränga in i den, och eftersom de är kroppsegna accepteras de av immunförsvaret.

Varför behövs detta?

– Att leverera läkemedelssubstansen till rätt plats på rätt sätt är en av de stora utmaningarna för många potentiella behandlingar som det forskas om idag, inte minst inom genterapi. Det går inte bara att injicera RNA eller DNA i kroppen och tro att det hamnar rätt av sig självt. Exosomer är kroppens eget sätt att sköta den sortens leveranser, därför är det väldigt lockande att försöka utnyttja deras egenskaper. Förutom till nya behandlingar kan man också tänka sig att de kan användas för att förbättra befintliga behandlingar.

– I vår forskning manipulerar vi celler till att tillverka terapeutiskt användbara exosomer. Vi har lagt mycket arbete på att etablera de protokoll som behövs för att detta ska kunna göras storskaligt i labb. Idag utforskar vi också en annan möjlighet där exosomerna inte produceras i labb utan direkt i kroppen. Jag har fått ett större anslag, ERC Consolidator Grant, för att försöka etablera en sådan behandling mot en särskild form av parkinson.

Vad är ditt långsiktiga mål?

– Att bidra till att nya bättre terapier kommer ut på marknaden. Vi har långt kvar, det finns inga färdigutvecklade läkemedel baserade på den här tekniken idag, men en aktör är precis på gång med sin första fas 1-studie. Varje nytt läkemedel med exosomer kommer att kräva sin egen forskning, men en del utmaningar är gemensamma, så det kommer att bli lättare efter hand. Inflammatoriska sjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar är de diagnosgrupper som vi främst intresserar oss för idag.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Samir EL Andaloussi

Professor i biomolekylär medicin och avancerad terapi vid institutionen för laboratoriemedicin

Samir EL Andaloussi är född i Kalmar 1978. Han har en examen i molekylär cellbiologi från Södertörns högskola 2002 och disputerade vid Stockholms universitet 2008.

Han har gjort postdocs vid Stockholms universitet 2008–2010, KI:s institution för laboratoriemedicin, LabMed, 2010–2012, samt University of Oxford, Storbritannien, 2011–2013. I Oxford var han även research fellow 2013–2018.

Sedan 2013 forskar EL Andaloussi åter vid KI. Han blev docent 2018 och biträdande chef för LabMed:s avdelning för biomolekylär och cellulär medicin 2021.

Samir EL Andaloussi har anställts som professor i biomolekylär medicin och avancerad terapi vid Karolinska Institutet från 1 november 2021.

Se en film om Samir EL Andaloussi