Publicerad: 2008-06-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Läkemedel mot leukemi kan förbättra behandling vid stroke

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-23] Läkemedel med den aktiva substansen tPA har det senaste decenniet visat sig vara den mest effektiva behandlingen vid stroke. En kraftig begränsning i användningen av tPA har varit att behandlingen ska ske inom tre timmar efter en stroke, eftersom risken för farliga blödningar i hjärnan hos patienten annars ökar. Men nu visar svenska och amerikanska forskare att problemen är möjliga att överkomma om tPA behandling kombineras med läkemedel som normalt används mot leukemi.

Studien, som publiceras i tidskriften Nature Medicine av forskare från University of Michigan och Ludwiginstitutet vid Karolinska Institutet, är gjord på möss. Den visar att läkemedlet imatinib (Glivec®), som normalt används mot leukemi, avsevärt förbättrar resultaten även om tPA används så sent som fem timmar efter att djuren drabbats av stroke. Tillsammans med kollegor vid Karolinska Universitetssjukhuset, förbereder nu forskarna kliniska studier på människor med imatinib.

Professor Ulf Eriksson
Professor Ulf ErikssonFoto:Stefan Zimmerman

- Det är tio år sedan som vi identifierade en tillväxtfaktor, kallad PDGF-CC. De fynd vi nu presenterar visar på en mekanism i hjärnan där denna tillväxtfaktor har en avgörande betydelse. Det kan innebära en framtida revolution när det gäller strokebehandlingen, vilket är mycket spännande, säger professor Ulf Eriksson, som lett det svenska forskarlaget.

I artikeln visar forskarna att tPA orsakar ökad risk för blödning i hjärnan genom att substansen reagerar med just tillväxtfaktor PDGF-CC och PDGF-alfareceptorn som PDGF-CC binder till. Denna interaktion gör att den vanligen ogenomträngliga blodhjärnbarriären blir porös, vilket i sin tur leder till vätskeläckage och blödningar. Läkemedlet imatinib hindrar PDGF-alfareceptorn från att fungera och på så vis kan tPAs goda effekter bevaras. De blodproppar som täpper till blodkärlen vid en stroke, och som förhindrar att blod når alla delar av hjärnan, kan då effektivt lösas upp med kraftigt minskad risk för allvarliga blödningar. Utan normal blodtillförsel kommer de berörda delarna av hjärnan att sakta dö.

Enligt Världshälsoorganisation, WHO, avlider fem miljoner människor varje år i världen av stroke och ungefär lika många blir handikappade för livet. Totalt drabbas 15 miljoner människor av stroke varje år, varav 80 procent ungefär beror på den typ av blodproppar som tPA löser upp.

- Våra fynd har omedelbar klinisk relevans och kan användas för att hitta nya och bättre behandlingar vid stroke. Genom att på ett bättre sätt förstå hur hjärnan reglerar genomträngligheten i blodhjärnbarriären och den roll som tPA spelar i detta sammanhang hoppas vi kunna utöka tidsspannet för behandling efter en stroke till mer än tre timmar, säger professor Daniel Lawrence vid University of Michigan Medical School, som lett det amerikanska forskarlaget.

Finansiering av studierna har skett genom bidrag av amerikanska National Institutes of Health, Ludwiginstitutet för cancerforskning, Karolinska Institutet, Novo Nordisk Foundation, svenska Vetenskapsrådet, svenska Cancerfonden, The LeDucq Foundation samt IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse.

Publikation

Enming J Su, Linda Fredriksson, Melissa Geyer, Erika Folestad, Jacqueline Cale, Johanna Andrae, Yamei Gao, Kristian Pietras, Kris Mann, Manuel Yepes, Dudley K Strickland, Christer Betsholtz, Ulf Eriksson och Daniel Lawrence

Activation of PDGF-CC by tissue plasminogen activator impairs blood-brain barrier integrity during ischemic stroke

Nature Medicine, AOP 22 juni 2008, doi 10.1038/nm1787

För frågor, kontakta: