Publicerad: 2016-10-20 15:06 | Uppdaterad: 2016-10-20 15:30

Läkartidningen Debatt; Gör »mötesdimensionen« till obligatoriskt kompetensområde

"Gör 'mötesdimensionen' till obligatoriskt kompetensområde" är titeln på en debattartikel i Läkartidningen 41/2016 skriven av bland annat Johan Andreen, leg. läk., specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmän psykiatri vid NASP.

Syftet är att starta en dialog inom all vård och vårdutbildning att bygga in träning och fokusering av kommunikation och samarbete med patienter och närstående som en genomgående del av verksamheten under ett eget namn för dimensionen. Författarna pekar på denna dimension som fundamental för vårdens utfall tillsammans med dimensionerna diagnostik och behandling. Att införa ett kompetensområde för medveten och fortgående utveckling i hur man själv och som verksamhet hanterar mötet med och relationen till patienterna menar man skulle ha en avgörande betydelse för att bestående lyfta vårdens resultat, kvalitet och säkerhet. Författarna menar att det grundläggande kompetensområdet skulle innebära att patient- och personcentrering blev en självklar förutsättning i all vård och utbildning samt att alla metoder, all undervisning, all handledning och all vårdutveckling som redan har detta syfte skulle höra samman i ett samlat och medvetandegörande kompetensområde.