Publicerad: 2015-04-20 11:21 | Uppdaterad: 2015-04-20 11:24

Läkarprogrammet på topp tre-listan över populäraste utbildningarna

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet är den mest populära utbildningen i landet tillsammans med kandidatprogrammet i business and economics vid Handelshögskolan i Stockholm och juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Onsdag den 15 april var sista ansökningsdag till landets högskoleutbildningar inför höstterminen. Totalt i landet sjönk antalet ansökningar något (-1,4 procent), medan söktrycket till Stockholm var oförändrat.

Förutom de populära utbildningarna till läkare, jurist och ekonom som fått flest ansökningar i första hand så är socionomprogrammet vid Stockholms universitet såväl som psykologprogrammen vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet mycket populära. Bland tekniska utbildningar ligger KTH:s arkitektutbildning samt civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi i topp i landet.

Av sjuksköterskeprogrammen är Stockholms högskolor bland de populäraste: sjuksköterskeprogrammen vid Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet högskola och Ersta Sköndal högskola.

Läs mer i ett pressmeddelande från Stockholms akademiska forum.