Publicerad: 2008-04-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Läkarprogrammet på KI populärast

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet är Sveriges populäraste utbildning. Det visar statistik från Högskoleverket (VHS).

Drygt 290 000 personer har sökt utbildningar vid Sveriges högskolor och universitet i höst. Läkarprogrammet vid KI hade flest antal förstahandssökande av alla Sveriges utbildningar. Totalt sökte 4644 personer läkarprogrammet, varav 1714 sökte utbildningen i första hand.

På andra plats kom juristprogrammet vid Stockholms universitet och på tredje plats ekonomi kandidatprogrammet vid Handelshögskolan.

De populäraste utbildningarna vid Karolinska Institutet:

  1. Läkarprogrammet: 4644 sökande, varav 1714 förstaval
  2. Sjuksköterskeprogrammet: 2836 sökande, varav 628 förstaval
  3. Psykologprogrammet: 2095 sökande, varav 455 förstaval
  4. Sjukgymnastprogrammet: 1812 sökande, varav 398 förstaval
  5. Tandläkarprogrammet: 1604 sökande, varav 497 förstaval