Publicerad: 2013-04-25 00:00 | Uppdaterad: 2017-10-11 10:47

Läkarprogrammet på KI flest förstahandssökande i Sverige

Antalet sökande till höstterminen ökar för sjätte året i rad. Totalt tog Antagning.se emot 381.440 anmälningar till höstens program och kurser. Jämfört med 2012 är det en ökning med drygt 6 procent. Flest förstahandssökande i Sverige har Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

- Det är fortfarande de stora lärosätena som lockar flest sökande, främst beroende på att de har många av de eftertraktade specialistutbildningarna. Lärosäten på traditionella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 15 476 kurser och 3 430 program som fick flest sökande totalt, säger Tuula Kuosmanen, chef för Avdelningen för antagning och studentstöd.