Publicerad: 2015-08-07 10:38 | Uppdaterad: 2015-08-07 10:38

Läkarprogrammet bland det svåraste att komma in på

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet tillhör de utbildningar som är svårast att komma in på sett till resultatet på högskoleprovet. Vid höstens antagning krävdes 1,85 av maximala 2,0 poäng. För läkarprogrammen vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet krävdes 1,80.

Allra svårast var det att komma in på Handelshögskolans kandidatprogram i Business Economics, som krävde 1,95 poäng.

Till höstterminen 2015 har drygt 3100 studenter antagits till KI. Av dem har cirka två tredjedelar antagits till olika program och en tredjedel till kurser.

Ska du börja plugga på KI i höst? Läs mer här.