Publicerad: 2014-01-29 10:30 | Uppdaterad: 2014-02-20 14:48

Läkarexamen vid KI får betyget hög kvalitet

Karolinska Institutets läkarexamen får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets utvärdering av landets läkarexamina som offentliggjordes idag. Även Linköpings universitet och Lunds universitet får omdömet hög kvalitet medan övriga lärosäten, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet får omdömet bristande kvalitet.

Ingen av landets läkarutbildningar får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Men utbildningsdekan Jan-Olov Höög är glad över beskedet:

- Utvärderingsgruppen sätter ribban väldigt högt och vi kan konstatera att vi är väldigt nära det högsta betyget på flera områden, säger han.

Bland annat får två delområden, vetenskaplighet och examensarbeten, omdömet mycket hög kvalitet.

- Det är av väldigt stor betydelse för oss och för vår självkänsla. Vi har satsat väldigt hårt på det eftersom vi har har väldigt stark forskning på vårt universitet.

Programnämndens ordförande Jan Carlstedt-Duke lägger också stor vikt vid dessa områden:

- Den vetenskapliga grunden var viktig redan när Karolinska Institutet började utbilda kirurger för 200 år sedan. Vi gick i bräschen för en vetenskaplig grund inom medicinen.

Att delområdet examensarbeten, som ligger på termin sju under läkarutbildningen, har fått så högt betyg ger de institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) en stor eloge för.

- Programdirektor Riitta Möllers struktur och organisatoriska förmåga har givit resultat i utvärderingen, säger Jan-Olov Höög.

Delområden som behöver förbättras är till exempel den verksamhetsförlagda utbildningen, där finns ett behov av att höja kvaliteten, vilket inte kom som en överraskning.

- Vårt problem är att vi har så stor och diversifierad klinisk miljö, det gör det extra svårt att få grepp om det, säger Jan Carlstedt-Duke.

Det nya läkarprogrammet har gett stora förbättringar, och att betyget inte blev det högsta ger ytterligare motivation att fortsätta utveckla utbildningen.

- Vi har ett bra läkarprogram, men vi ska bli ännu bättre, säger Jan-Olov Höög.