Publicerad: 2022-02-01 17:09 | Uppdaterad: 2022-02-03 11:44

Lagring av information inom KI

Säkra och ändamålsenliga lagringsalternativ

Den arbetsgrupp som haft i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för säker lagring och delning av information med anledning av den s.k. Schrems II-domen har nu slutfört arbetet. Domen aktualiserade behovet av att på nytt bekräfta den formella grunden för beslutet att införa tjänster i Microsoft Azure och Office365 som fattades 2018.

Samtliga lagrings- och delningslösningar som tillhandahålls av IT-avdelningen kommer att kunna användas fullt ut inom KI, enligt de slutsatser som presenteras i utredningen. Detta gäller även Microsoft 365. IT-avdelningen och juridiska avdelningen kommer under våren att genomföra ett antal säkerhetshöjande åtgärder som föreslagits i utredningen, och återkommer med mer information efter det.

Om du har frågor kontakta infosec@ki.se.