Publicerad: 2011-08-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Lägre oxytocinnivåer i ryggmärgsvätskan vid självmordsförsök

[NYHET 2011-08-18] Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att patienter som gjort självmordsförsök har lägre nivåer av hormonet oxytocin i ryggmärgsvätskan. De patienter som gjort de allvarligaste självmordsförsöken hade de lägsta värdena. Upptäckten kan ha betydelse för en bättre förståelse och behandling av denna patientgrupp.

Jussi JokinenFoto: Ola Olén

Oxytocin är en så kallad neuropeptid som utsöndras i kroppen vid exempelvis massage, i samband med förlossning eller vid amning och har då en lugnande och smärtlindrande effekt. I djurstudier har man visat att oxytocin ökar social interaktion mellan individer och minskar stress. I en studie som nu publiceras i tidskriften Psychoneuroendocrinology visar forskare vid Karolinska Institutet att låga oxytocinnivåer i både ryggmärgsvätskan och blodplasma är förknippat med välplanerade självmordsförsök med hög suicidavsikt.

I studien ingick 28 patienter som gjort ett självmordsförsök och 19 friska kontroller. Självmordsavsikt mättes med två skattningsskalor. Patienterna hade lägre nivåer av oxytocin i ryggmärgsvätskan än kontrollerna. De patienter som hade gjort de allvarligaste och mest välplanerade självmordsförsöken hade de lägsta oxytocinnivåerna både i ryggmärgsvätskan och i plasma. Sambandet var tydligare hos män än hos kvinnor. Att noggrant planera sitt självmordsförsök och att utföra det så att det var mycket osannolikt att bli upptäckt eller att någon skulle kunna ingripa var tydligt korrelerat med låga oxytocinnivåer.

- Det har tidigare rapporterats att oxytocin som ges via näsan kan minska ångest och underlätta social kontakt för personer med vissa typer av psykiatriska problem. Inga sådana behandlingsförsök har gjorts för suicidförsökspatienter. Vi bör betrakta detta som en möjlighet till nya behandlingar, säger Jussi Jokinen vid institutionen för klinisk neurovetenskap, en av forskarna bakom studien.

Publikation:

Jussi Jokinen Andreas Chatzittofis, Christer Hellström, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg

Low CSF Oxytocin reflects high intent in suicide attempters

Psychoneuroendocrinology, online ahead of print 17 August 2011

För frågor, kontakta: