Publicerad: 2022-10-11 09:42 | Uppdaterad: 2024-04-08 09:44

Lägger grunden för kliniska förbättringar inom bukkirurgi

Anders Thorells forskning utvärderar tekniker inom mag-tarmkirurgi och leder till nya kliniska rekommendationer. Han studerar också mekanismer bakom effekter av viktminskande kirurgi.

Anders Thorell
Anders Thorell är professor i kirurgi. Foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om? 

– Jag är bukkirurg vid Ersta Sjukhus och bedriver forskning som har nära koppling till min kliniska verksamhet. En viktig del är att jämföra och utvärdera olika kirurgiska tekniker inom mag-tarmkirurgi. Jag har också intresserat mig för frågor om fetmakirurgi.

Vad har du kommit fram till? 

–  Som doktorand visade jag att patienter återhämtar sig bättre om de slipper fasta före kirurgi. Vår grupps forskning ledde till att sådan preoperativ fasta minskades till ett par timmar före operationen och att man innan dess rutinmässigt ger patienten kolhydratrik dryck. 

–  i har även visat att risken för tarmvred efter gastric bypass minskar med hälften om kirurgen försluter de öppningar som bildas i tarmkäxet, samt att lågkaloridiet under två veckor före fetmakirurgi minskar risken för komplikationer med 30 procent. I alla dessa fall har vår forskning bidragit till nya kliniska rekommendationer i Sverige och utomlands.  

–  Jag studerar även ämnesomsättning hos patienter som genomgår fetmakirurgi, bland annat för att försöka förstå varför de går ner i vikt och hur de sedan kan bibehålla den nya vikten. Volymförändringen i magsäcken är nämligen bara en del; det handlar också om hormonella förändringar och att kroppen tycks ställa in sig på en ny målvikt. Vi följer också patienter under viktnedgången efter fetmakirurgi för att förstå mer om sambandet mellan fetma och annan sjuklighet, såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Vad ska du göra nu? 

–  Vi ska precis börja analysera data från en stor jämförelse av de två vanligaste teknikerna för fetmakirurgi: gastric bypass och sleeve gastrektomi. Studien omfattar närmare 2000 patienter och kommer att ge svar på vilken av teknikerna som ger bäst resultat i fråga om viktnedgång och effekt på samsjuklighet på sikt liksom risk för komplikationer. Nästa stora studie som vi precis kommit i gång med gäller fördelar och risker med att röntga patienter under galloperation.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Anders Thorell 

Professor i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 

Anders Thorell är född i Stockholm 1956. Han är utbildad vid KI med läkarexamen 1989 och läkarlegitimation 1991, och disputerade vid samma lärosäte 1993. 1998–1999 gästforskade han som postdoc vid Joslin Diabetes Center, Harvard University, USA. 1999 blev han docent vid KI. 

Som kliniker blev Thorell specialist i kirurgi 1995. 1995–98 var han specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 1998–1999 överläkare vid Karolinska, Huddinge och sedan 1999 är han överläkare vid Ersta Sjukhus med 25 procents forskning i tjänsten. Han var adjungerad professor vid KI 2013–2021.  

Anders Thorell har anställts som professor i kirurgi vid Karolinska Institutet från 1 december 2021. 

Se en film om Anders Thorell