Publicerad: 2010-02-16 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Låga nivåer av naturliga antikroppar bakom stroke

[Pressmeddelande 2010-02-12] Risken att få stroke är kopplad till förekomsten av en viss typ av antikroppar i immunförsvaret, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Nu hoppas forskarna kunna utveckla vaccin som mobiliserar kroppens eget försvar mot åderförkalkning och stroke.

Johan Frostegård Foto: Sabina Bossi
Johan Frostegård Foto: Sabina Bossi

Forskargruppen som leds av professor Johan Frostegård har tidigare visat att höga nivåer av en viss typ av antikroppar (anti-PC) i immunförsvaret är kopplade till minskad risk för åderförkalkning, en vanlig orsak till bland annat blodpropp och hjärtinfarkt.

Forskarna har nu specialstuderat stroke, blodpropp i hjärnan, i en studie där 227 individer som fått stroke under en 13-årsperiod jämfördes med 455 köns- och åldersmatchade kontrollpersoner. Efter kontroll för andra riskfaktorer (ålder, kön, rökning, kolesterol, diabetes, BMI och blodtryck) kunde forskarna visa att låga nivåer (lägre än 30 procent av genomsnittet) av PC-antikroppar hade samband med ökad risk att få stroke. Hos kvinnor innebar detta nära 3 gånger förhöjd risk.

Forskarna har lagt fram hypotesen att låga nivåer av naturliga PC-antikroppar - vilket kan vara ett immunbristtillstånd - bidrar till uppkomsten av åderförkalkning och konsekvenser som stroke.

- Vi undersöker nu möjligheterna att utveckla nya immunologiska behandlingar mot åderförkalkning och stroke, antingen i form av vaccin som stimulerar immunförsvaret eller genom immunisering där antikroppar tillförs, säger Johan Frostegård som har lett studien.

Vid åderförkalkning är blodkärlsväggen förtjockad av plack som riskerar att brista och orsaka blodpropp. Forskarna tror att PC-antikropparna reagerar mot ämnet fosforylkolin (PC) som ingår i en viss sorts fettmolekyler, fosfolipider, som utgör en beståndsdel i åderförkalkningsplacken.

Forskningen är genomförd inom ramen för EU-konsortiet CVDIMMUNE, som leds av Johan Frostegård vid Karolinska Institutet. Försteförfattaren Roland Fiskesund är doktorand i projektet som utgår från institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Publikation:

Roland Fiskesund, Birgitta Stegmayr, Göran Hallmans, Max Vikström, Lars Weinehall, Ulf de Faire, Johan Frostegård

Low levels of antibodies against phosphorylcholine predict development of stroke in a population based study from Northern Sweden

STROKE, 11 Feb 2010

För mer information, kontakta: