Publicerad: 2023-05-26 12:55 | Uppdaterad: 2023-05-29 12:22

Ladok-användare måste uppgradera konton

Alla Ladok-användare behöver uppgradera sina användarkonton (KI-ID) till en högre tillitsnivå innan den 1 juli för fortsatt åtkomst.

Ladok, det nationella studieadministrativa stödsystemet, genomför förändringar kring sin identitets- och behörighetshantering. Detta kommer innebära ett krav på att användare har högre så kallad tillitsnivå, AL2. Basnivån kallas AL1 och i dag är majoriteten av KI:s användarkonton på just AL1-nivå. Från den 1 juli kommer du som användare inte kunna logga in i Ladok innan du har uppgraderat ditt konto.

Enkel uppgradering med BankID i portal

Du kan nu snabbt och enkelt uppgradera ditt konto (KI-ID) genom att gå logga in i ID-portalen på https://idportal.ki.se. Därefter bekräftar du din identitet med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. Har du redan den högre tillitsnivån AL2 så kommer du få meddelande om det när du loggar in och du behöver inte göra något.

OBS! Är du inte ansluten via ett KI-nät behöver du göra en två-faktorsautentisering (MFA) i samband med uppgraderingen av ditt konto.

En steg-för-steg guide till uppgraderingen hittar du här.

Om du saknar Bank-ID

Saknar du BankID eller Mobilt BankID behöver du kontakta din institutions IDAC-administratör för att göra en manuell legitimationskontroll.

Bakgrund: Swamid

Karolinska Institutet är en del av federationen SWAMID (Swedish Academic Identity Federation) och behöver därför följa de regler som finns kring hur lärosätens digitala identiteter hanteras.

Som medlem i SWAMID kan KI använda kvalitetssäkrad och säker inloggning för forskare, lärare och studenter i olika tjänster – både i och utanför Sverige.

SWAMID har olika tillitsnivåer på sina användare där basnivån kallas AL1. Idag är majoriteten av KI:s användarkonton på AL1-nivå, men den högre tillitsnivån AL2 kan komma att krävas för åtkomst till fler tjänster i framtiden.

Kontakt

Susanne Torell Systemförvaltare