Publicerad: 2022-11-22 16:31 | Uppdaterad: 2022-11-22 16:31

Laddkort för restaurangerna i Aula Medica och Biomedicum slutar gälla

Laddkorten i restaurangerna Jorpes, Biomedicum, Nanna Svartz och fakultetsklubben Svarta Räfven kommer att sluta gälla från den 23/12.

Har du pengar kvar på kortet så planera redan nu in dina besök i restaurangen då ingen återbetalning kommer att ske. 
KI har tecknat avtal med en ny restaurantör, som träder i kraft den 1/1-2023.