Publicerad: 2023-03-28 17:18 | Uppdaterad: 2023-03-28 17:18

Laboratorieservice - ett nytt team inom FM

Gruppfoto
Team Labservice, Facility Management i Biomedicum. Från vänster till höger: Hina Mohsin, Elizabeth Valenzuela, Johanna Steen, Milina Jovanovic, Jennie Eldh Bastman, Katrin Pütsep. Saknas i bild: Monica Riveros. Foto: Sofia Skyttner

För att ytterligare effektivisera FM:s serviceutbud har ett nytt team bildats - Team Laboratorieservice. Johanna Steen är gruppchef för det nya teamet som består av två grupper: Laboratoriesäkerhet och Disk- och steriliseringsfaciliteten.

Johanna, berätta lite mer om det nya teamet!

Servicen som vårt team erbjuder är väldigt laboratoriefokuserad och inkluderar bland annat sterilisering av laboratorieglas, laboratoriesäkerhet och brandsäkerhet samt underhåll och drift av en del av de gemensamma laboratorierna och faciliteterna på Biomedicum. Den generella servicen som dessa två grupper redan tillhandahåller, kommer inte ändras i och med denna omorganisation.

Vad är din roll och vem ingår i det nya teamet?

Min roll är att leda gruppen och tillsammans med teammedlemmarna utveckla servicen vidare.

I laboratoriesäkerhetsgruppen ingår Jennie Eldh Bastman och Katrin Pütsep

Huvudfokus är brand- och laboratoriesäkerhet. Vi erbjuder lokala kurser för forskarna i Biomedicum inom till exempel hantering av flytande kväve och brandsäkerhet. Vi ger support inom kemikaliesäkerhet, radioaktivt arbete, farligt avfall, miljö- och hållbarhetsfrågor, och exportkontroll.

Vi har också ansvar för underhåll och viss drift av gemensamma laboratorier som tex mörkrum, frysfaciliteter och isotoplaboratorier.

I disk- och steriliseringsfaciliteten ingår Milina Jovanovic, Hina Mohsin, Monica Riveros och Elizabeth Valenzuela. Vi förser hela Biomedicum med sterilt laboratorieglas, MilliQ vatten, och rena labbrockar.

Allt detta hittar man i renglasrummen som finns på våning fyra  till nio. Varje morgon hämtar vi upp laboratorieglas som ska diskas, och vi steriliserar även media, buffertar och blandningar dagligen.

När kontaktar man er och hur?

Kontakta oss om du har funderingar relaterat till laboratoriesäkerhet i Biomedicum.

Du når oss enklast genom att registrera ditt ärende via FM Helpdesk.

Du är naturligtvis också välkommen att besöka oss på våning 2:

  • FM:s kontor D0211
  • Disk- och steriliseringsfacilitet C0233

Kontakt

Johanna Steen Teamchef