Publicerad: 2021-04-06 08:18 | Uppdaterad: 2021-04-06 11:02

Kvinnors munhälsa påverkas av menstruationscykeln, kostsocker och rökning

Två kvinnor med en av KI:s forskningsmiljöer i bakgrunden
Docent Ina Schuppe Koistinen (direktör för CTMR, KI) och professor Nagihan Bostanci (institutionen för odontologi KI). Foto: Nagihan Bostanci

Nya resultat visar att effekterna av menstruationscykeln inte begränsas till livmoderslemhinnan utan också kan påverka munhälsan.

– Våra resultat visar att effekterna av menstruationscykeln inte är begränsade till livmoderslemhinnan utan också kan påverka den mikrobiella ekologin i munnen", säger Nagihan Bostanci, professor i inflammationsforskning/parodontologi, vid institutionen för odontologi.

Studien som hon hänvisar till, visar på att även om kvinnan tar väl hand om sina tänder och sitt tandkött, orsakar kvinnans hormonreglering tillfälliga orala mikrobiella förändringar som kan leda till en försämrad munhälsa. Hög sockerkonsumtion och rökning är riskfaktorer som kan förvärra kvinnors munhälsa ytterligare under menstruationscykeln.

Vill öka medvetenheten om kvinnors munhälsa under hela livet

Det finns flera perioder i kvinnors liv där förändringar i hormonnivåerna gör dem mer mottagliga för hälsoproblem. Perioder som puberteten, delar av menstruationscykeln, vid användning av preventivmedel, under graviditet och i klimakteriet. Det är viktigt att öka den nationella och globala medvetenheten om de unika munhälsoproblem som kan drabba kvinnor och deras livsstil.  

– Detta är ett särskilt viktigt bidrag till odontologin eftersom det lyfter fram behovet av att även ta hänsyn till kvinnans fysiologi för att bevara en god oral hälsa. Att öka medvetenheten om att kvinnors orala hälsa är mer sårbar i vissa faser av menstruationscykeln kommer att bidra till en ökad självmedvetenhet om att upprätthålla en god munhygien och en ökad medvetenhet i tandvården som kommer att leda till en bättre prevention mot munsjukdomar såsom gingivit, säger Nagihan Bostanci.

Om studien

103 kvinnor i reproduktiv ålder med regelbunden menstruationscykel rekryterades från gynekologiska kliniker i Köpenhamn. Deras mikrobiom i salivet profilerades sedan vid Karolinska Institutet. Denna del av studien ”MiMens - Microbiome dynamics during the menstrual cycle” genomfördes i samarbete med Center for Translational Microbiome Research (docent Ina Schuppe Koistinen), institutionen för odontologi (professor Nagihan Bostanci) vid KI och institutionen för medicin, Köpenhamns Universitet (professor Henriette Svarre Nielsen).