Deltagare till studie sökes Kvinnor mellan 20 och 45 år sökes till en behandlingsstudie för käkmuskelsmärta

Ungefär 10–15 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig käkmuskelsmärta och majoriteten av dem som drabbas är kvinnor. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka effekten av botoxbehandling vid muskelsmärta i käken. Kvinnor mellan 20 och 45 år med smärta i käkmuskeln kan delta i studien.

Kvinna med käkmuskelsmärta
Kvinna med käkmuskelsmärta Foto: Getty Images

Smärta i käkleder och käkmuskler, så kallad temporomandibulär dysfunktion (TMD) är den vanligaste orsaken till långvarig ansiktssmärta. De bakomliggande orsakerna och den högre förekomsten hos kvinnor är inte helt kartlagda än, men resultat från tidigare studier visar att exempelvis stressrelaterad tandpressning kan vara en bidragande orsak. Smärtan gör det ofta svårt att gapa och tugga, vilket leder till en försämrad livskvalitet. Bättre behandling kan minska lidandet för dessa personer och även deras behov av vård.

Käkmuskelsmärta behandlas ofta med botulinumtoxin A (BTX) även om det inte är klarlagt om det är effektivt. I den här studien undersöker forskarna hur behandling med BTX påverkar cellulära processer och smärtan i käkmusklerna. 

Hur går studien till?

Du som deltar kommer att:

  • svara på frågeformulär, före och efter studien
  • göra klinisk undersökning med mikrobiopsier
  • behandlas med BTX (testsubstans) eller koksaltlösning (kontrollsubstans), lottning avgör

Ersättning betalas inte ut. Däremot får du en specialistutredning och behandling med BTX inom ramen för studien utan kostnad.

Vem kan delta?

Kvinnor mellan 20 och 45 år som har smärta från käkmuskler är välkomna att delta. Du som ammar kan inte delta.

Anmälan

Anmälan är pausad tills vidare.

 

Kontakt

Malin Ernberg

Professor/övertandläkare
OF Odontologi
OF Odontologi

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.