Deltagare till studie sökes Kvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

Är du intresserad av att delta i Karolinska Institutets forskningsstudie om PCOS? Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS och att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Vi söker dig som är kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40, både med och utan diagnosen PCOS.

illustration av en livmoder med växter runt omkring
Foto: VectorMine

Bakgrund

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ca 10-15% av kvinnor i fertil ålder. PCOS är förknippat med ägglossningsrubbning, ofrivillig barnlöshet och höga nivåer av testosteron. Övervikt/fetma och nedsatt insulinkänslighet kan vara ett förstadie till sockersjuka (typ-2 diabetes) och en ökad risk för utveckling av metabola syndromet (högt blodtryck och höga blodfetter bland annat) finns. 

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, olika sjukvårdsenheter inom Stockholmsläns landsting och utförs på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Hur går studien till? 

Vi undersöker effekten av livsstilsråd, med eller utan akupunktur eller läkemedelsbehandling med metformin, under fyra månader för att förbättra insulinkänsligheten och menstruationsfunktion. Blod och vävnadsprov kommer att tas och vi kommer även att studera påverkan på livskvalitet och psykisk hälsa. 

När du har anmält dig kommer du bli uppringd för en telefonintervju. Efter telefonintervju kallas du till ett första screeningbesök på Kvinnohälsan för en intervju med forskningssjuksköterska och en grundlig undersökning av en läkare. Du kommer därefter att slumpmässigt inkluderas i en av tre grupper:

1) Akupunktur + livsstilsråd
2) Metformin + livsstilsråd 
3) Enbart livsstilsråd under fyra månader
Efter fyra månaders behandling följer en fyra månaders uppföljningsperiod.

Vem kan delta?

Vi söker kvinnor som har diagnosen PCOS och:

  • är mellan 18 och 40 år
  • har övervikt/fetma (BMI mellan 25 och 40)
  • inte äter p-piller eller annan medicin
  • eller om du tror du har diagnosen PCOS och har oregelbunden menstruation och/eller besvärande hårväxt

Vi söker kvinnor som inte har diagnosen PCOS och:

  • är mellan 18 och 40 år
  • har övervikt/fetma (BMI mellan 25 och 40)
  • har regelbunden menstruation
  • inte äter p-piller eller annan medicin

Ersättning

Studien omfattas av patientförsäkring. Du får en kostnadsfri hälsoundersökning samt kostnadsfri behandling och skattepliktig ersättning 1000 kr per vävnadsbiopsi som tas.

Intresserad?

Kontakt

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Professor Elisabet Stener-Victorin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Forskningssköterska Liselott Blomberg Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
E-post: kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.