Publicerad: 2008-06-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kvinnliga forskare får bättre karriärmöjligheter

Sexton kvinnor får genom VINNOVA möjlighet att förstärka sin forskarmeritering efter doktorsexamen. Fyra av dem är knutna till KI:

  • Ewa Ellis ska från KI till University of Pittsburgh
  • Kajsa Sjöholm ska från Göteborgs universitet till KI
  • Petra Tollet-Egnell ska från KI till AstraZeneca AB
  • Åsa Wheelock ska från KI till University of California och Kyoto University

Forskarna får upp till halva lönen betald i upp till tre år för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands.

Programmets mål är att bidra till att öka antalet forskarmeriterade individer som kan bli framtidens ledare vid universitet/högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. En svaghet som VINNOVA identifierat i dagens system är att relativt få kvinnor meriterar sig jämfört med männen. Programmet inriktas därför på att förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för kvinnliga disputerade forskare.