Publicerad: 2022-11-08 10:30 | Uppdaterad: 2023-03-23 10:28

Kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL) våren 2023

Kollegor som samtalar.
Foto: GettyImages.

Under våren 2023 ordnas fler kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL). Kurserna ges på flera nivåer, från introduktion till olika fördjupningsnivåer.

Kurserna ges i TBL-format, digitalt via Zoom och med stöd av InteDashboard, läkarprogrammets digitala stödsystem för TBL. De flesta tillfällen ges digitalt via Zoom, men några arrangeras på campus.

Kurser våren 2023

  • Introduktion till TBL: 11 januari 13.00-16.00, 13 mars 13.00-16.00
  • Fördjupning 1: Lärandemål och MCQ-frågor: 16 januari 9.00-12.00, 15 mars 9.00-12.00
  • Fördjupning 2: Appliceringsfas: 20 januari 13.00-16.00, 22 mars 9.00-12.00
  • Fördjupning 3: Workshop (IRL): 8 februari 9.00-12.00 (Campus Solna), 17 april 13.00-16.00 (Campus Huddinge)
  • Fördjupning 4: Facilitering (inkl. digitala verktyg med InteDashboard): 10 februari 13.00-16.00, 21 april 9.00-12.00

Extrainsatta tillfällen

Förberedelser

  • Du bör ha gått introduktionskursen innan du anmäler dig till någon av fördjupningskurserna. 
  • Varje kurs är en halvdag (tre timmar), plus förberedelsetid.
  • Innan kursen behöver du förbereda dig genom att ta del av information som publiceras på kursens sida i Canvas (cirka en vecka före kursstart).

Deltagande i dessa kurser räknas som den formella utbildning som efterfrågas i läkarprogrammets kursuppdrag. Vid deltagande i introduktionskursen och fyra fördjupningskurser erhålls kursintyg motsvarande en veckas pedagogisk utbildning.

Kursansvarig

Kursansvarig är Greger Lindberg, professor i gastroenterologi. Kurserna ges av Undervisning och lärandes (UoL) TBL-team.

TBL på läkarprogrammet

På 6-åriga läkarprogrammet utgår KI från teambaserat lärande. Det innebär ett fokus på problemlösning i grupp, återkommande själv- och kollegiala skattningar och tester av den egna och gruppens kunskaper. Nyhet: Nya 6-åriga läkarprogrammet.

Kontakt

Anna Bonnevier Pedagogisk utvecklare