Publicerad: 2021-06-14 10:10 | Uppdaterad: 2021-06-16 21:03

Kurser för att utveckla din undervisning

Förelsäningssal med studenter och professor som föreläser.
Anmäl dig till en högskolepedagogisk kurs för att få värdefulla verktyg att använda i din undervisning. Foto: Erik Flyg.

Högskolepedagogiska kurser ger dig värdefulla verktyg att använda i din undervisning. Antalet platser är begränsade, men det finns fortfararande möjlighet att ansöka till vissa kurser som ges i höst.

Utveckla din förmåga att formulera och utföra formativa bedömningar

Kursen är för dig som är lärare eller handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Kursen ger kunskaper i att granska och utveckla aktiviteter för formativ bedömning utifrån principer om konstruktiv återkoppling och lärande.

Ansökan och mer information om kursen ”Formativ bedömning”

Att skapa summativa bedömningar för att mäta studenters lärande

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller är involverad i utformningen av bedömningar. Målet med kursen är att öka kursdeltagarnas medvetenhet att skapa summativa bedömningar för att mäta lärandet hos studenterna. Kursen ges på engelska.

Ansökan och mer information om kursen ”Summativ bedömning”

Att undervisa på det internationella universitetet

Kursen är en introduktion till de större utmaningarna för dig som undervisar vid ett internationellt universitet och ger dig verktyg för att reflektera över dina nuvarande undervisningsmetoder, för en bättre förståelse för dina studenters bakgrund och behov. Kursen ges på engelska.

Ansökan och mer information om kursen på engelska “Teaching in the glocal university”

Utveckla din kompetens för att undervisa i det internationella klassrummet

Kursen är till för dig som är lärare som vill utveckla din pedagogiska, kulturella och språkliga kompetens för att undervisa i det internationella klassrummet. Kursen ges på engelska.

Ansökan och mer information om kursen på engelska ”Two2Tango, tandems for teaching in the glocal classroom”