Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Kursdesign

2020-02-04
Campus Solna

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av innehåll, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, summativ bedömning och utvärdering.

Kursdatum våren 2020

  • 4 februari
  • 5 februari
  • 18 februari
  • 17 mars
  • 21 april

Mer information och anmälan

Läs mer om kursen Kursdesign.