Publicerad: 2022-05-20 11:07 | Uppdaterad: 2022-05-20 11:07

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi VT22

Kursavslutning Klinisk medicin VT22
Wilhelmina Ekström, Truls Gråberg, Arad Hosseini och Filip Moberg

Den 19 maj 2022 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Kursen började med digitala föreläsningar och anpassad introduktionsvecka för att sedan fortgå som vanligt. Gällande VFU har vi följt Regionens rekommendationer på grund av pandemins spår.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades pris ut till kursens bästa lärare. Priset gick till Arad Hosseini, amanuens på urologiplaceringen. Han fick förstapriset för tredje gången. 

På andra plats kom Patrik Lundström, kolorektalkirurg och delvis amanuens på kolorektalplaceringen. Tyvärr stod Patrik på operation och kunde inte delta vid avslutningen, patienterna går först, men blev väldigt glad när han nåddes av nyheten.

På delad tredje plats kom Truls Gråberg, specialist i kirurgi och delvis amanuens på kolorektalplaceringen, och Wilhelmina Ekström, momentansvarig för ortopedi.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Filip Moberg som har fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under såväl skriftlig, praktisk och muntlig examination.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer och Susanne Forsberg, utbildningsadministratör.

Kontakt

Susanne Forsberg Utbildningsadministratör