Publicerad: 2020-05-25 16:24 | Uppdaterad: 2020-05-25 16:24

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi VT20

Bild på bästa lärare och bästa student vid kursen, de håller i blommor och diplom

Onsdagen den 20 maj avslutades kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med ett praktiskt prov av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades.

Terminens bästa lärare

Efter avklarat prov delades pris ut till kursens bästa lärare. Priset gick den här terminen till Deniz Biber, underläkare, som handlett studenterna på urologisk klinisk undervisningsavdelning (KUA) samt till Arman Valadkhani, ST läkare och Klinisk amanuens under kursens anestesi-moment. Deniz och Arman fick ta emot blommor, diplom samt ta del av de motiveringar som inkommit från studenterna. Motiveringarna löd bland annat som följande:

"Deniz Biber - För engagemang och uppmuntrande till självständigt resonemang och beslutsfattande som jag aldrig tidigare stött på under läkarprogrammet."

"Arman Valadkhani - Mycket kunnig, uppmärksam, strukturerad, tillgänglig och vänlig handledare. I korthet upplevde jag att inte bara jag utan alla i min grupp blev mycket väl och pedagogiskt skickligt omhändertagna med honom som Klinisk amanuens under anestesi-momentet."

Terminens bästa student

Även pris till terminens bästa student delades ut. Den här terminen gick utmärkelsen till Oscar Gerber som fått mycket goda omdömen under VFU samt visat fina resultat på examinationerna. Oscar fick en bokpremie om Carl von Linné för sina fina studieprestationer.

Kursen har under vårterminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer tillsammans med Kristina Stenstedt, kursamanuens, och Evelina Svensson, utbildningsadministratör.

Kontakt