Publicerad: 2022-12-21 14:07 | Uppdaterad: 2022-12-21 14:07

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT22

Bästa student och bästa lärare kursen klin medicin inriktning kirurgi ht22
Megan Gjordeni till vänster i bild, t h lärarna Susanna Bouvier, Kenza Benseddik, Moritz Lindquist-Liljeqvist

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades pris ut till kursens bästa lärare. Priset gick till Kenza Benseddik, amanuens på Urologi-KUA, klinisk undervisningavdelning. 

På andra plats kom Moritz Lindquist-Liljeqvist, kärlkirurg och på tredje plats kom Susanna Bouvier, ST-läkare i kirurgi på Södertälje sjukhus.

Glädjande noterar vi att alla de tre prisade lärarna tidigare har varit termin 7-studenter i Solna och läst kirurgkursen här.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Megan Gjordeni som har fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under både praktisk och muntlig examination.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer och Susanne Forsberg, utbildningsadministratör.

Kontakt

Susanne Forsberg Utbildningsadministratör