Publicerad: 2021-12-20 13:07 | Uppdaterad: 2021-12-22 09:27

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT21

Bästa lärare och bästa student kursen klinisk medicin HT21
Amanda Ekdahl, Julia Massoud och Frida Björkman

Den 17 december 2021 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Bästa lärare vid kursen klinisk medicin inriktning kirurgi ht 21
Julia Massoud, Darko Bogdanovic och Amanda Ekdahl

Kursen har under terminens gång anpassats på olika sätt på grund av den rådande pandemin och det har bland annat inneburit att vissa föreläsningar och seminarier har blivit digitaliserade. Även VFU-placeringarna och examinationerna har anpassats för att fungera i rådande läge.

Terminens bästa lärare

Efter avklarad examination delades pris ut till kursens bästa lärare. Priset gick den här terminen till Amanda Ekdahl och Julia Massoud, kliniska amanuenser på urologi-KUA, Klinisk undervisningsavdelning. 

Oscar Palmer bästa lärare höstterminen 2021
Oscar Palmér

På andra plats kom Darko Bogdanovic, amanuens på urologen och Oscar Palmér, klinisk amanuens på anestesin. Både Julia Massoud och Darko Bogdanovic har tidigare varit studenter vid kirurgkursen i Solna.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Frida Björkman som har fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under såväl skriftlig, praktisk och muntlig examination.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer och Susanne Forsberg, utbildningsadministratör.

Kontakt

Susanne Forsberg Utbildningsadministratör