Publicerad: 2021-01-07 13:08 | Uppdaterad: 2021-01-07 13:08

Kursavslutning på Klinisk medicin, inriktning kirurgi HT20

Bästa lärare och bästa student
Wilhelmina Ekström (till vänster), Oscar Almerén Backrud och Marie Lilleby Karlsen (till höger) Foto: Evelina Svensson

Fredagen den 18 december 2020 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, efter en intensiv termin för studenterna. Kursen innehåller allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik där en stor del av undervisningen sker i VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen har under terminens gång anpassats på olika sätt på grund av den rådande pandemin och det har bland annat inneburit att föreläsningar och seminarier har blivit digitaliserade. Även VFU-placeringarna och examinationerna har anpassats för att fungera i rådande läge.

Efter den muntliga examinationen, som genomfördes via Zoom, höll kursledningen också i en liten digital avslutning. Både kursledning, ämnesansvariga och studenter fick då möjlighet att tacka varandra för en rolig och lärorik kurs och även dela ut pris till bästa student och bästa lärare.

Terminens bästa lärare

Priset till bästa lärare gick den här terminen till Wilhelmina Ekström, överläkare och docent i ortopedi. Wilhelmina har varit väldigt omtyckt för sitt stora engagemang i undervisningen och sin pedagogiska skicklighet. Wilhelmina mottog vid senare tillfälle en blomma och vandringstavla för bästa lärare på kursen.

Terminens bästa student

Pris till terminens bästa student delades ut till Oscar Almerén Backrud och Marie Lilleby Karlsen som båda två fått goda omdömen från handledare under terminens gång och presterat väldigt väl under såväl skriftlig, praktisk och muntlig examination. Efter avslutningen fick studenterna hämta varsin bokpremie och diplom på kursexpeditionen.

Kursen har under terminen letts av studierektor Gabriella Jansson Palmer tillsammans med Kristina Stenstedt, kursamanuens, och Evelina Svensson, utbildningsadministratör.

Kontakt