Publicerad: 2017-10-10 11:03 | Uppdaterad: 2017-10-10 11:31

Kursavslut för framtidens utbildningsledare vid KI

Den 10 oktober avslutas kursen Framtidens utbildningsledare, en satsning på att lyfta fram och kompetensutveckla Karolinska Institutets (KI) ledare inom utbildning. Deltagarna kommer att ha en posterpresentation i Aula Medica och KI PRIME-pristagaren Brian Hodges ska föreläsa.

– Det är ett mellanting mellan en pedagogisk utbildning och en ledarskapsutbildning. En viktig del är att deltagarna bildar nätverk med varandra, berättar Sari Ponzer, som är projektansvarig för kursen.

Det är andra gången som kursen genomförs. Uppdraget kommer från styrelsen för utbildning med den övergripande målsättningen att säkra framtida försörjning av pedagogiskt och vetenskapligt meriterade utbildningsledare inom utbildningsverksamheten.

– Vi har två kärnverksamheter på KI – forskning och utbildning – och då är det självklart att de som satsar på utbildning måste ges möjlighet till ledande positioner. Det kräver särskilda kompetenser att leda utbildning, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning.

Kraven på deltagarna, som nomineras av sina chefer, är att de ska vara disputerade och ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet. De ska även vara forskare, lärare eller kliniker anställda vid eller anknutna till KI. Intresset för att delta var stort, antalet sökande var ungefär dubbelt så många som de 20 personer som fick en plats.

– Det är väldigt stor spridning på deltagarna, både vad gäller professionell bakgrund, ämnesområde och att de kommer från olika delar av utbildningsverksamheten, säger Sari Ponzer.

Några av föreläsarna på kursen har varit Carola Lemne, VD för svenskt Näringsliv och Brian Hodges, mottagare av KI:s pris i medicinsk pedagogik år 2016, som även håller en presentation på tema ledarskap i anslutning till avslutningen.

Nätverk en viktig komponent i ett lyckat ledarskap

Kursinnehållet fokuserar bland annat på de regelverk som styr utbildningsverksamheten, formella och informell beslutsstrukturer, KI:s värdegrund samt etiska förhållningsregler. En viktig del handlar om att bygga upp ett personligt nätverk inför en fortsatt karriär vid KI, vilket enigt kursutvärderingen verkar ha fallit väl ut.

– Enkäter under kursens gång har visat att deltagarna är positiva, de tycker att de har lärt sig av varandra och fått ett bra nätverk, säger Sari Ponzer.

Ann-Helen Patomella.Ann-Helen Patomella, biträdande sektionschef vid sektionen för arbetsterapi och en av årets kursdeltagare, instämmer i den positiva återkopplingen. Utöver det nätverk som kursen har gett så har den bidragit med andra viktiga insikter.

– Att det är viktigt att ha någon som man kan diskutera ledarskapsfrågor med, och hur viktig kommunikation är för ett tydligt ledarskap.

Kursen Framtidens Utbildningsledare ges inte nästa år, men frågan kommer inte att falla i glömska, intygar Annika Östman Wernerson.

– Jag tror att det kan bli aktuellt igen om ett par år, men inga beslut har fattats. Nu är det viktigt att de personer som har gått kursen får möjlighet att utveckla sitt ledarskap inom verksamheten och vi kommer att följa upp hur det går för dem i framtiden.

Avslutningen i Aula Medica

Årets kursdeltagare presenterar sina slutprojekt vid en postervisning 10 oktober 15:00-17:00 på plan 4 i Aula Medica. Visningen föregås av en presentation på tema ledarskap av KI PRIME-pristagaren Brian Hodges, 14:00-15:00 på samma plats.

Text: Karin Montgomery