Publicerad: 2024-01-19 13:47 | Uppdaterad: 2024-03-05 08:32

Kurs i Good Clinical Practice under våren 2024

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kursen är en halvdagskurs via Teams för dig som ska arbeta med kliniska prövningar och inte gått GCP-kurs tidigare. Du behöver inga förkunskaper. Kursen hålls på svenska vid två tillfällen, välj datum när du anmäler dig.

Syftet med kursen är att ge dig tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får du ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för Trans Celerate GCP-kurs.

Innehåll

  • Introduktion GCP
  • Riktlinjer och regelverk
  • Ansökningar
  • Studiedesign
  • Ansvar och roller
  • Studiedeltagare
  • Insamlade data och händelserapportering
  • Kvalitetskontroll

Plats

Kursen hålls digitalt via Teams.

Datum:

  • 28 maj 2024

Tid:

8.30 – 12.30