Publicerad: 2023-12-13 12:28 | Uppdaterad: 2023-12-13 12:28

Kurs för VIL/VFU-handledare inom kommunen uppskattad - ges igen till våren

Under hösten har en pilot genomförts med en introduktionskurs för handledning i VIL/VFU specifikt för kommunens handledare. Det har fallit väl ut och nu planeras fler kurser.

Hej Helena Brodin, berätta om kursen för handledare inom kommunen!

Foto av Helena Brodin, pedagogisk utvecklare på UoL, KI.
Helena Brodin, pedagogisk utvecklare, UoL. Foto: Privat.

– Som en del i ett samarbetsprojekt mellan KI och kommunen har vi under hösten genomfört Stepping stone-kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning", speciellt riktad till just kommunens handledare inom VIL/VFU. Det har fallit väl ut - efter en spännande första kursträff med engagerade diskussioner och erfarenhetsutbyte blandat med teoretiska moment, är nu 12 deltagare ur olika professioner redo för examination.

Varför en riktad kurs för kommun?

– Verksamhetsförlagd utbildning inom kommunen utvecklas och ett växande antal studenter gör VFU i deras verksamheter. Det rör sig om VFU-platser inom äldreomsorgen men också LSS och inom skolan. Det är arenor där det arbetar personer med yrken som utbildas på KI - men där det kanske inte alltid funnits VFU-platser. Vi behöver alla se möjligheterna till lärande och ge förutsättningar för det i dessa verksamheter, så att våra studenter ser chansen att ta sig an ett möjligt framtida yrkesliv där, fortsätter Helena Brodin, pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande.

Vad innebär samarbetsprojektet mellan KI och kommunen?

– Projektets mål är att förstärka samarbetet mellan KI och kommunerna. Det ska ske genom en samverkansorganisation som verkar för en långsiktig samverkan för att främja en bra kvalitet inom VIL/VFU för KI:s studenter inom kommunal verksamhet. Detta stödjer vi genom att erbjuda pedagogisk kompetensutveckling för kommunens handledare, säger Rene Ballnus, områdeschef Pedagogik i VIL, Enheten för Undervisning och lärande.

Fler kurser våren 2024

Kursen riktad till handledare inom kommun kommer att ges igen under våren. Information och anmälan publiceras på sidan Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL/VFU.

Om VIL/VFU

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Det finns mycket material kopplat till VIL/VFU, bland annat den digitala kursen Introduktion till handledning i VIL.