Publicerad: 2024-03-11 15:12 | Uppdaterad: 2024-03-11 15:19

Kurs för dig som möter studenter i simulering- och färdighetsträning

Dental student examining a dummy, supervisors in the background.
Tandläkarstudent, KI. Foto: Eric Cronberg.

Kursen KlinSim pedagogik är för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. I vår arrangeras två kurser som har platser kvar.

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården, för att därigenom öka patientsäkerhet. Du som handledare och lärare (på olika nivåer) har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Kursen är ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. 

Kurstillfällen våren 2024

Kursen ges vid två tillfällen (välj ett):

Om KlinSim

Genom ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar tagits fram, för team som leds av instruktörer.

Kontakt

Rene Ballnus Avdelningschef
+46852483884